venerdì 30 luglio 2010

Mela avvelenata

Sputata in tempo?